28 Ağustos 2018, 12:27

LAKURCALA.COM KULLANICI VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ:

Lakurcala.com Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi (Bundan sonra kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır)  Üye olacak ya da lakurcala.com’u ziyaret edecek internet kullanıcıları (Bundan sonra kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir.

1. lakurcala.com, üyelerine   blog, haber paylaşımı, yorum ve tartışma yapabilecekleri ortam sağlayan bir sosyal platform  servisidir.

2. Kullanıcılar, lakurcala.com’a üye olarak veya lakurcala.com’u ziyaret ederek bu Sözleşme’yi kabul etmiş sayılmaktadır.

3. Kullanıcı, lakurcala.com’u ziyaret ederken bu Sözleşme’ye, lakurcala.com tarafından yayınlanan ve yayınlanacak olan diğer her türlü kullanım koşuluna ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatlarıına uygun davranmayı taahhüt etmiş sayılmaktadır. Aksi halde; tüm hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır.

4. Kullanıcı’nın lakurcala.com’a içerik ekleyebilmesi, içeriklere yorum yapabilmesi, diğer üyeleri takip edebilmesi, belli içerikleri favorilere ekleyebilmesi  için anasayfada bulunan “Üyelik” bağlantısına  tıklamak suretiyle; e-posta adresi, kullanıcı adı, ad, soyad, şifre ve talep edilecek diğer verileri girerek   lakurcala.com’a üye olması gerekmekte olup; içerik okumak, içerik paylaşmak, içeriklere emoji ile tepki vermek, içeriklere facebook hesabı ile yorum yapmak hizmetlerinden ise üyelik hesabı açılması gerekmeksizin yararlanılabilir.

5. Üyelerin hesabında hukuka karşı unsuru taşıyan hiçbir veri yer almamalıdır. Başkası gibi davranarak, izin almaksızın herhangi bir bireye ait bir isim kullanarak ya da insanları kışkırtacak saldırgan bir kullanıcı adı oluşturulamaz.

6. Kullanıcılar, üyelik hesabı için doğru ve eksiksiz bir şekilde bilgi sağlama ve bu bilgileri sürekli güncel tutmakla sorumludur.

7. Kullanıcılar, lakurcala.com’ un istediği vakit üyelerini herhangi bir sebep ile ödüllendirebileceği gibi   üyeliğine son verebileceğini, üyelik hesabını geçici ya da kalıcı olarak kapatabileceğini, üyelik hesabındaki bilgileri silebileceğini, böyle bir durumda lakurcala.com’dan hiçbir talepte bulunamayacağını kabul etmiştir.

8. Kullanıcılar tarafından 1 (bir) sene boyunca kullanılmayan, 1 (bir) yıl boyunca lakurcala.com’a yazılı veya görsel giriş yap mayan veya güncellemeyen, üyelik hesaplarını kapatabilir.

9. lakurcala.com alan adı ile üyelerin hesapları da dahil olmak üzere kullanıcı adlarına ilişkin tüm haklar lakurcala.com aittir. Üyelerin, üyelik hesaplarının bulunduğu kullanıcı adları üzerinde hiçbir hakkı bulunmamaktadır. Silinen üyelik hesaplarının  kullanıcı adları farklı üyelerce kullanılabilir.

10. lakurcala.com’da yorumlar da, tartışmalar da veya içerikler de üyeleri rahatsız eden, tehdit, taciz ve hakaret içeren mesajlar atmak, içerikler yüklemek yasaktır. Bu yasağa karşı  davranan üyeler, durumları incelendikten sonra yönetim tarafından üyelikleri kapatılabilir.

11. lakurcala.com’da yer alan bilgi, veri, yazı, fotoğraf, video, ses , yorumlar, makaleler, yazılımlar, kodlar, grafikler kısaca “içerik” olarak anılacak olup; bu içerikler, lakurcala.com’a üyeler tarafından girileceği gibi lakurcala.com editörleri tarafından da girilebilecektir.

12. lakurcala.com’a yüklenen içerikler doğru ve güncel olmalıdır. Kullanıcılar tarafından, lakurcala.com’a; yüklenen,eklenen her türlü içerik   gizli   ya da tüm kullanıcılara açık şekilde paylaşılmış olsun, bu içeriklerin doğruluğu, güncelliği ve yürürlükteki mevzuata uygun olup olmadığı tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

13. lakurcala.com, herhangi bir içeriği, herhangi bir zamanda içeriği yükleyen Kullanıcı’ya haber vermeksizin ve herhangi bir sebep göstermeksizin kendi takdiri doğrultusunda kaldırma düzenleme, değiştirme, engelleme hakkına sahiptir. Kullanıcı tarafından sağlanan içeriklerden lakurcala.com  hiçbir şekilde sorumlu değildir. lakurcala.com, ilkelerine ve hukuka aykırı olan içerikleri-sayfaları yayından kaldırma hakkına sahip olup; böyle bir durumda Kullanıcı, lakurcala.com’dan hiçbir talepte bulunmayacağını gayrikabili rücu biçimde kabul etmiştir.

14. lakurcala.com, kullanıcılardan’dan gelen içeriği, e-postayı ya da sayfalarında bulunan herhangi bir iletiyi sebep göstermeden reddetme, geciktirme, geç yayınlama veya yayınlamama hakkına sahiptir.

15. lakurcala.com’da sunulan hizmetleri kullanmak dışında, lakurcala.com’da yer alan içerikleri başka amaçlar için kullanmak, taklit etmek, değiştirmek, dağıtımını yapmak veya depolamak yasaktır. Kullanıcı, lakurcala.com’da yer alan içerikleri satamaz, reklam gibi amaçlar doğrultusunda istismar edemez ve üçüncü kişilerin hakkını zedeleyecek şekilde kullanamaz.

16. lakurcala.com’da paylaşılan hiçbir içeriğin üçüncü kişiler tarafından yayın hakkı içerik sahibi tarafından izin alınmadan  kullanılması ve yayınlanması yasaktır.

17. Kullanıcılar, lakurcala.com’a gireceği içeriklerde 3. kişilerin kişilik haklarına zarar verecek, karalayıcı, aldatıcı unsurlar, pornografik, ahlaka aykırı fotoğraflar, hakaret, şiddet, ırkçılık, ayrımcılık ve yasadışılık unsuru bulunmayacağını taahhüt etmiştir.

18. Kullanıcılar, lakurcala.com tarafından talep edilmeden, herhangi bir anlaşma sağlamaksızın lakurcala.com’da reklam oluşturamaz, örtülü reklam niteliğinde olabilecek içerikler ile spam içerikler yükleyemez. Ticari amaçlarla kullanılmak isteniyor ise  lakurcala.com ile iletişime geçiniz.

19. lakurcala.com’a üye olanlar, üyelikleri kapatılsa dahi  üyelik hesaplarıyla gerçekleştirdikleri her türlü eylemlerden, yükledikleri tüm içeriklerden   yalnızca kendileri sorumludur.

20. lakurcala.com, üyelik hesaplarının güvenliği için azami önem gösterecektir. Fakat üyelik hesabına  kayıtlı bilgiler ve hesap şifresinin güvenliği Kullanıcılar’nın yükümlülüğündedir. Kullanıcılar, üyelik hesabına ilişkin bilgileri hiçbir şekilde 3. kişilerle paylaşmamalıdır. Üyelik hesaplarında Kullanıcılar’ın kontrolü dışında bir durum oluşması durumda derhal lakurcala.com ile iletişime geçmelidir. Kullanıcılar’ın üyelik hesap şifresinin 3. kişiler tarafından ele geçmesi ve 3. kişiler tarafından hukuka aykırı içerik sağlanması dahil olmak üzere her türlü kötü niyetli kullanım, Kullanıcılar’ın sorumluluğunda olup; kötü niyetli kullanımdan kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Kullanıcılar’a aittir.

21. lakurcala.com, Kullanıcıları’nın bu Sözleşme’ye aykırı davranması, lakurcala.com’u kullanırken ya da lakurcala.com’a üye olurken verdiği bilgilerin yanlış veya gerçeğe aykırı olması, lakurcala.com’da verilen hizmetleri kötü niyetli şekilde kullanması veya lakurcala.com’un gerekli görmesi halinde lakurcala.com’u kullanmasını engelleyebilir veya üyeliğini sebep göstermeden kapatabilir.

22. lakurcala.com’da yer alan içeriklerden herhangi birinin tamamının alıntılanması, lakurcala.com’un yazılı izni olmadıkça mümkün değildir. Konuya ilişkin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri saklıdır.

23. lakurcala.com’un hizmet yapısını Kullanıcılar’a önceden bildirim yapmaksızın istediği vakit değiştirebilir, hizmetleri veya bazı özelliklerini geçici veya kalıcı olarak sonlandırabilir.

24. lakurcala.com üzerinden sunulan hizmetlerin kesintisiz olacağına dair garanti vermemektedir. Böyle bir durumda lakurcala.com’un sorumluluğu bulunmamaktadır.

25. lakurcala.com’un  hizmet aldığı 3. kişi veya kuruluşların kusurundan dolayı yaşanabilecek herhangi bir veri kaybı durumunda, lakurcala.com’un sorumluluğu bulunmamakta olup; kaybolan bilgi ve verilerin yeniden girilmesi sorumluluğu Kullanıcılar’a aittir. Bu sebeple; Kullanıcılar’ın verilerini korumak üzere kendi önlemlerini alması önerilmektedir.

26. Kullanıcılar’ın lakurcala.com’a verdiği bilgilerin bazıları zorunlu olarak verilen (e-posta adresleri, IP bilgileri gibi) bilgiler, bazıları da Kullanıcılar’ın tercihine bağlı olarak  verdiği veya erişimine onay verdiği bilgilerdir. lakurcala.com, kullanıcılarına daha iyi hizmet sunabilmek için bu bilgileri dilediği sürece, bilgiler tarafınızdan silinse dahi saklayabilir. Ancak lakurcala.com, IP bilgilerini yasal süresinden sonra saklamayacaktır.

27. lakurcala.com, Kullanıcılar’ın bilgilerini saklama konusunda gerekli özeni göstermekte olup,  saklanan Kullanıcı verilerinin yer aldığı sisteme izinsiz girilmesi, sistemin işleyişinin bozulması veya değiştirilmesi suretiyle bilgilerinizin elde edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi halinde lakurcala.com’un sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcılar, lakurcala.com’u her ziyaret ettiğinde, IP adresi, işletim sistemi, kullandığı tarayıcı, bağlantı zamanı, süre bilgileri ve benzeri bilgiler otomatik olarak kaydedilmekte olup; Kullanıcılar’ın izni gerekmeksizin elde edilen bu bilgilerin 3. kişilerle paylaşılmamak kaydıyla tarafımızdan kişisel bilgilerinizle ilişiklendirilerek veya anonim olarak kullanılması mümkündür.

28. lakurcala.com, resmi mercilerden usulüne uygun talep gelmesi halinde Kullanıcıların bilgilerini ilgili mercilere iletecektir.

29. Kullanıcılar, lakurcala.com’u ziyaret ettiği süre boyunca, “cookie” olarak da adlandırılan çerezlerin veya site kullanım verilerini analiz etme amaçlı javascript kodları veya benzer iz sürme verileri bilgisayarınıza yerleştirilebilir. Çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel bilgiler içermez, bu nevi kişisel bilgi içermemekle beraber oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve Kullanıcı’yı tekrar tanımak için kullanılabilir.

30. Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup; İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

31. Taraflar, bu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, lakurcala.com’un defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının (e-posta yazışmaları, internet trafik bilgisi ve erişim kayıtları[log] ve benzeri) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Delil Sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

32. Bu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin geçersiz ya da uygulanamaz hale gelmesi, Sözleşme’nin diğer maddelerini geçersiz kılmayacaktır.

33. Taraflar’ın bu Sözleşme’den kaynaklanan haklarını kısmen veya tamamen kullanmamaları veya bunlara aykırı hareket etmeleri, hiçbir suretle bu haklardan feragat ettikleri anlamına gelmeyecektir.

34. Bu Sözleşme, lakurcala.com’a yeni özellikler eklendikçe veya lakurcala.com Kullanıcılarından yeni öneriler geldikçe yeniden, önceden Kullanıcılara herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın düzenlenebilir ve güncellenebilir. Bu nedenle, Kullanıcılar’ın lakurcala.com’u her ziyaret edişinde bu Sözleşme’yi yeniden gözden geçirmesi önerilmektedir. Bu belge, en son 28 Ağustos 2018 tarihinde güncellenmiştir.